INFORMACE O COOKIES

Milí návštěvníci našich webových stránek, v souladu s platnými právními předpisy Vám tímto předáváme informaci, že tyto webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních. Cookies se ukládají v okamžiku, kdy stránky začnete využívat. Po nějakou dobu si tak zapamatují úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, zobrazovací preference). Slouží k celé řadě účelů, část z nich je nezbytná pro bezproblémový chod stránek a jejich funkcí (technické cookies), část slouží například ke sledování návštěvnosti nebo sledování preferencí pro následné nastavování reklamy.

Zpracování cookies, může-li vést k identifikaci konkrétní fyzické osoby, je podřaditelné pod zpracování osobních údajů, a proto pokud v této informaci není uvedeno jinak, platí i pro zpracování cookies pravidla pro Ochranu osobních údajů.

JAKÉ COOKIES A K JAKÝM ÚČELŮM VYUŽÍVÁME NA WEBU?

A. K zajištění fungování webu

Jde o kategorii technických cookies. Slouží k tomu, aby web správně fungoval. Tyto cookies můžete zakázat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, webové stránky pak ovšem nemusí být plně funkční. Právním titulem pro zpracování těchto cookies je z pohledu ochrany osobních údajů náš oprávněný zájem.

B. Ke statistickému zaznamenávání a měření návštěvnosti

Jde o zpracování cookies za účelem zjištění návštěvnosti jednotlivých stránek webů, chování návštěvníků na stránkách a jejich preferencí. Jde o zpracování pseudonymizovaného souboru dat, takže nejsme schopni zpětně zjistit, který konkrétní návštěvník jakou stránku navštívil, nebo jak se na ní choval. Přesto i tyto cookies, resp. jejich zpracování můžete zakázat. Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics.

Cookies lze mimo jiné dělit i na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé (sessions) jsou ty, které se ukládají jen po dobu, kdy stránky prohlížíte. Jakmile prohlížeč zavřete, nejsou dále nijak zpracovávány. Dlouhodobé se ukládají řádově v měsících. Naše webové stránky nepoužívají dlouhodobé cookies.

JAKÉ COOKIES A K JAKÝM ÚČELŮM VYUŽÍVÁME NA WEBU?

Nastavit správu cookies a zcela nebo zčásti je povolit či zakázat můžete přímo ve svém internetovém prohlížeči anebo v nastavení počítače, případně jiného zařízení, které pro návštěvu webu používáte. Podrobnosti o zpracování cookies třetími stranami naleznete na následujícím odkazu:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

KONTAKT NA NÁS

Pokud budete mít ke zpracování cookies nějaké připomínky nebo byste chtěli vznášet své nároky v oblasti ochrany osobních údajů (podrobně jsou uvedené v našich Zásadách zpracování osobních údajů), pak nás můžete kontaktovat následovně:

STRATUS LYNX s.r.o.
Sídlo: Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
E-mail: t.nezmeskal@stratuslynx.cz
Telefon: +420 603 842 318
Zápis ve veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. 58634